Precyzyjne prace protetyczne

Kamera wewnątrzustna - Implanty Kalisz

Wprowadzenie technologii cyfrowych do praktyki stomatologicznej stało się nieodłącznym elementem nowoczesnej stomatologii.

Jednym z najbardziej przełomowych osiągnięć w tej dziedzinie jest skaner wewnątrzustny, który rewolucjonizuje proces wykonywania precyzyjnych prac protetycznych oraz planowania chirurgiczno-implantologicznego zapewniając Pacjentom komfort (rezygnację z klasycznych metod pobierania wycisków, oraz minimalizując inwazyjność zabiegów chirurgiczno – implantologicznych).

Skaner wewnątrzustny to zaawansowane urządzenie, które umożliwia bezpośrednie skanowanie jamy ustnej Pacjenta. Dzięki niemu Stomatolog może dokładnie zarejestrować strukturę zębów, dziąseł oraz innych tkanek wewnątrzustnych.

Wynikowy skan jest natychmiast dostępny na ekranie komputera, co pozwala na precyzyjne analizowanie i planowanie dalszego postępowania z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

Jednym z głównych zastosowań skanera wewnątrzustnego jest pobieranie cyfrowych wycisków w celu przygotowania prac protetycznych. Tradycyjnie, proces ten wymagał pobrania wycisku jamy ustnej za pomocą masy wyciskowej, co wiązało się z dyskomfortem dla Pacjenta. Dzięki skanerowi wewnątrzustnemu, ten etap jest znacznie uproszczony oraz bardziej przyjazny Pacjentowi. Lekarz może skanować zęby w czasie rzeczywistym, tworząc wirtualny model jamy ustnej (CAD/CAM).

Następnie, na podstawie modelu, możliwe jest projektowanie i frezowanie precyzyjnych prac protetycznych, takich jak korony, mosty czy protezy. Dzięki temu, Pacjent otrzymuje idealnie dopasowane do swojej anatomicznej struktury prace protetyczne, a cały proces jest znacznie szybszy, bardziej precyzyjny i wygodniejszy. 

Skaner wewnątrzustny - Implanty Kalisz

Kolejnym ważnym zastosowaniem skanera wewnątrzustnego jest planowanie chirurgiczno-implantologiczne. Wcześniej, w celu wprowadzenia implantów stomatologicznych, konieczne było przeprowadzenie tradycyjnych badań radiologicznych oraz analizowanie wycisków, a sam zabieg był znacznie bardziej rozległy z powodu konieczności wykonania pomiarów kości bezpośrednio podczas zabiegu, co powodowało, że zabieg trwał dłużej a rekonwalescencja bardziej dotkliwa.

Dzięki skanerowi wewnątrzustnemu, lekarz może dokładnie zobaczyć anatomię Pacjenta w trójwymiarowym obrazie. To pozwala na precyzyjne zaplanowanie umiejscowienia implantów oraz stworzenie indywidualnych szablonów chirurgicznych, które dzięki wydrukowi 3D zostają wykorzystane podczas zabiegu w celu perfekcyjnego spozycjonowania implantów w jamie ustnej Pacjenta.

Takie szablony chirurgiczne gwarantują najwyższą precyzję osadzonych implantów, skracają czas zabiegu oraz sprawiają, że zabieg jest minimalnie inwazyjny, co pozwala znacznie zredukować dolegliwości pozabiegowe Pacjenta.

Wprowadzenie skanera wewnątrzustnego do gabinetu stomatologicznego przynosi liczne korzyści zarówno Pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Pacjenci mogą cieszyć się większym komfortem i precyzją podczas leczenia, a także skróceniem czasu całego procesu. Lekarze stomatolodzy zaś mają do dyspozycji zaawansowane narzędzie, które poprawia jakość diagnostyki i leczenia, umożliwiając osiągnięcie doskonałych wyników.

To innowacyjne rozwiązanie pozwala nam zapewnić jeszcze wyższą jakość leczenia – zarówno stomatologicznego jak również implantologicznego i protetycznego w naszym gabinecie.

Kontakt 

Telefon:
+48 696 105 875